Plag.lv - Latvijas nacionāla plaģiātisma meklēšanas sistēma

Vai tu zināji?

...plag.lv atrod universitātes papīrus un interneta resursus.

...Plag grupa ir Europas plaģiātisma sistēma.

...Ir stingri noteikts, ka tava darbā nevar būt vairāk par 5 procentiem plaģiātisma.

Students

Tiek bezmaksas procentuālais darba novērtējums. Atver dokumentu, lai redzētu plaģiātisma vietas.

Skolotāji

Tiem ir pilna pieeja sistēmai. Tavs skolotājs visticamāk pārbaudīs tavu darbu.

Zinātniskās institūcijas

Tie ir lietotāji no Latvijas universitātem un koledžām.

Drošība

Ir droši lietot plag.lv, jo tas darbojas vairakās valstīs un tas vienmēr parādīs plaģiātisma izcelšanos - un mēs neizmantojam augšuplādētos darbus.